Christian Trinderup


Borgermøde omkring lokalplan 460 Favrholm

Borgermøde om igangsætning af lokalplan 460 for erhvervsområde i Favrholm

Økonomiudvalget i Hillerød Kommune har besluttet at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af lokalplan 460 for erhvervsområde i Favrholm.

I den forbindelse inviterer Hillerød Kommune til indledende borgermøde forud for udarbejdelsen af plangrundlaget for lokalplanen.

Borgermødet bliver holdt:

Onsdag den 12. august 2020 kl. 19.00 – 21.00 på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

På mødet vil den ønskede udvikling af området blive gennemgået, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til den kommende planlægning.

Hillerød Kommune ønsker med igangsættelsen af lokalplanen at sikre det planmæssige grundlag for ny erhvervsudvikling i Favrholm i henhold til Favrholm Helhedsplan.

Lokalplanområdet omfatter et område på i alt ca. 40 ha vest for Nyt Hospital Nordsjælland. Det er det område, der i helhedsplanen kaldes ’Smørkildefingeren’ og landskabet nord herfor. Området planlægges primært som erhvervsområde for virksomheder inden for green-tech, medico og lignende med udvikling og lettere produktion. Området lige vest for Nyt Hospital Nordsjælland planlægges til fremtidig udvidelse af hospitalet.

Du kan finde startredegørelse til lokalplanen på vores hjemmeside:
https://www.hillerod.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling/lokalplaner-igangsat/lokalplan-460/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til byplan på mail byplan@hillerod.dk eller tlf. 7232 2146.

Med venlig hilsen

Stine Louise Schwartz

Adm.medarbejder

HILLERØD KOMMUNE, By og Miljø

Telefon: 72322139

HILLERØD RÅDHUS | Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Telefon: 7232 0000 | hillerod.dk | CVR 29189366

Hillerød Kommune behandler personoplysninger om dig. Du kan læse om dine rettigheder her.


Referat fra Generalforsamlingen 2019 i Carportforeningen

Referat af ordinær generalforsamling i KILDEDALENS CARPORTFORENING – afholdt den 19. februar 2019.

Der var mødt 1 medlem frem.

Ad. a).

Til dirigent valgtes Per (42).

Per kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med reglerne.

Ad. b).

Formand Birger Christensen fremlagde beretningen.

De fleste carporte er blevet malet i 2018, der mangler stadig 2 rækker som skal malet i 2019.

Beretningen blev godkendt.

Ad. c).

Gitte Pedersen fremlagde det reviderede regnskab.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. d).

Budget for 2019 blev herefter fremlagt og drøftet, herunder bestyrelsens forslag om fastholdelse af årligt kontingent på kr. 600.

Budget for år 2019 samt fastholdelse af årligt kontingent på kr. 600 kr. blev vedtaget.

Ad. e).

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Ad. f).

Formand Birger Christensen var ikke på valg.

Ad. g).

Gitte Pedersen (95), og Per Axelsen (42) var på valg og blev genvalgt.

Marianne Hansen (78) blev genvalgt som suppleant.

Ad. h)

Revisor Martin Lund (50) var ikke på valg.

Revisorsuppleant Alice Smith (70) var på valgt og blev genvalgt.

Ad.i).

  Den nye bestyrelse har konstitueret sig således:

Formand: Birger Christensen (75) – 48 25 08 24

Kasserer: Gitte Pedersen (95) – 48 24 24 92

Sekretær: Per Axelsen (42) – 27 11 70 09

Supleant. Marianne Hansen (78)

 

PS: Bestyrelsen vil endnu en gang opfordre medlemmerne til at tilmelde sig Betalingsservice, da det vil lette administrationen for kasseren og spare foreningen for bankgebyrer.

Vi vil også minde om, at såfremt man mangler lys i sin carport, så udleveres nye pærer hos bestyrelse, således man kan skifte på egen hånd. Jeg har som ekstra service gået alle carporte igennem og skiftet defekte pærer, og vil også kigge tagrenderne igennem og rense disse her i foråret.

p.b.v.

Per Axelsen


Forslag til generalforsamlingen 12 marts 2019 fra beboere i Kildedalen

Fra Morten Liborius Jensen :

Kan vi drøfte muligheden for at opstille laderstandere til EL-biler på parkeringspladsen. Ikke fordi at jeg for nuværende påtænker at købe en EL-bil, men mere at vi fremtidssikre vores alternativer til transportvalg og at vi som boligejere også gør os attraktive for kommende boliginteresserede der allerede har anskaffet en EL-bil.

 

Fra Tom Rahbek :

Da der efterhånden er husstande med 2, 3 og 4 biler (og trailere) som tager plads på parkeringspladsen, finder jeg det ganske rimeligt, at grundejere, der ikke har carport (som jo er opsat på fællesarealer uden kompensation til øvrige grundejere), får tildelt en parkeringsplads, så alle grundejer har samme rettigheder over vores fælles parkeringsarealer. Så må vi jo “slås” om resten.

Ved at det har været foreslået tidligere (og forkastet), men det må være en del af godt naboskab at have samme rettigheder over fælles finansierede arealer, så derfor foreslår jeg det igen.

Er der en omkostning ved at opsætte et lille nr.skilt, skal det naturligvis betales af den enkelte grundejer, da der kan være grundejere, som ikke har bil, og derfor ikke noget behov for parkering.

 

Fra Mette Jensen :

Der skiltes med “Knallertkørsel på stierne forbudt i tidsrummet 23-06” ved indkørslerne til stierne i Kildedalen.

Motivation:

Jeg vil virkelig gerne finde en model, hvor:

1) alle der holder avis, kan fortsætte med det uden Bladkompaniets larmende leveringen,

2) alle der har motorcykel, knallert med videre kan køre til deres fordør, hvis de ønsker det,

3) alle der hver nat omkring kl. 3 bliver vækket af det avisbud der kører rundt på stierne på knallert, kan få vores nattesøvn.

Jeg har talt med Bladkompaniet om hvilke muligheder de havde for at arrangere sig på andre måder. De har været imødekommende, uden at det dog har ændret på noget.

I samtalerne har det stået klart, at hvis der er “knallertkørsel forbudt” på stierne, så vil de være tvunget til at ændre leveringsmetode, så det f.eks. er et bud på cykel der kommer, eller at buddet må parkere på p-pladsen og så gå rundt og levere aviserne.

Derfor mit forslag om at skilte med knallertkørsel forbudt på stierne i en tidsbegrænset del af døgnet, så alle de oplistede hensyn kan forenes. Modelleringer af forslaget der gør det endnu skarpere er naturligvis velkomne.

Jeg stiller mig til rådighed for at løfte opgaven i tæt dialog med bestyrelsen, i det omfang den kræver ansøgning hos Hillerød Kommune og Politiet m.v.