Carportforeningen


Kildedalens Carportforening

Da Kildedalen blev opført i 1978, var der ikke samtidigt planlagt opførelse af carporte på parkeringspladserne, og det blev først i 1985 besluttet, at opføre carporte til husejere der måtte ønske dette. Samtidigt blev det besluttet, at carportene skulle administreres af en selvstændig forening – Kildedalens Carportforening – med egne vedtægter samt egen bestyrelse og økonomi.

Ejere af en carport i Kildedalen skal samtidigt være ejer af et hus i Kildedalen. Man kan altså ikke sælge sit hus i Kildedalen og samtidigt beholde sin carport for at leje / låne carporten ud ! Og man kan heller ikke eje mere end een carport, selvom man måske har flere biler.

De nærmere regler herfor kan læses i Vedtægterne for Kildedalens Carportforening.:

Love for Kildedalen carportforening

Overdragelse ved ejerskifte

Det årlige kontingent til Kildedalens Carportforening udgør for tiden 600 kr, som primært går til vedligeholdelse /opsparing af carportene.Carpot