Nyheder


Referat af generalforsamling i Carportforeningen

Kildedalens Carportforening

Bestyrelsen er: Birger Christensen (formand) nr. 75 – Gitte Pedersen (kasserer) nr. 95 – Kim Nielsen (sekretær) nr. 73

Referat af ordinær generalforsamling i KILDEDALENS CARPORTFORENING –

afholdt den 26. februar 2020.

Der var mødt 11 medlemmer frem.

Ad. a).

Til dirigent valgtes Per (42).

Per kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med reglerne.

Ad. b).

Formand Birger Christensen fremlagde beretningen.

De sidste carporte er blevet malet i 2019.

Der har været lidt debat omkring etablering af et ladestik til elbil i en carport, dette er noget der skal godkendes af Grundejerforeningens bestyrrelse fra gang til gang, da det ikke betragtes som en ændring af carportenes konstruktion.

Beretningen blev godkendt.

Ad. c).

Gitte Pedersen fremlagde det reviderede regnskab.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. d).

Budget for 2020 blev herefter fremlagt og drøftet, herunder bestyrelsens forslag om fastholdelse af årligt kontingent på kr. 600.

Budget for år 2020 samt fastholdelse af årligt kontingent på kr. 600 kr. blev vedtaget.

Ad. e).

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Ad. f).

Formand Birger Christensen var på valg og blev genvalgt.

Ad. g).

Gitte Pedersen (95), og Per Axelsen (42) var på ikke valg.

Per Axelsen er dog udtrådt af bestyrelsen, og Kim Nielsen (73) blev valgt ind i stedet for.

Marianne Hansen (78) blev genvalgt som suppleant.

Ad. h)

Revisor Martin Lund (50) var på valg og blev genvalgt.

Revisorsuppleant Alice Smith (70) var ikke på valg.Ad.i).

Den nye bestyrelse har konstitueret sig således:

Formand: Birger Christensen (75) –48 25 08 24

Kasserer: Gitte Pedersen (95) –23 88 62 92

Sekretær: Kim Nielsen (73) –21 65 36 89

Suppleant. Marianne Hansen (78)

http://kildedalen.dk/download/carport/2020-Referat-GF-Carportforening.pdf


Forslag til Generalforsamlingen i Kildedalens Grundejerforening marts 2020.

Hillerød d. 27-02-2020.

Forslag til Generalforsamlingen i Kildedalens Grundejerforening marts 2020.

Selve forslaget i kort form: Undertegnede foreslår, at 30 af de omkring 45 gadelamper (dem på standere) i hele Kildedalen får nye indsatser / pærer og ikke blot dem langs stamvejen.

Begrundelse og baggrund: I Kildedalen har vi ca. 45 gadelamper. Gadelamper er dem på stander og er altså ikke de lamper, der sidder på skurene. Af de 45 gadelamper er der ca 30, der lyser meget svagt og trænger til udskiftning. Formanden har oplyst en pris på 2500 kr pr lampe der udskiftes, så baseret herpå bliver den samlede pris for 30 nye indsatser / pærer 75000 Kr.

Mange af gadelamperne har i over et år lyst alt for svagt og det går ud over færdsels-sikkerheden. Et bedre lys fra gadelamperne vil formodentlig også kunne have en vis præventiv virkning overfor indbrud m.v., bl.a. fordi man bedre kan se, hvem der færdes i området.

I bestyrelsens beretning for 2019 er om gadelamperne i Kildedalen nævnt, at bestyrelsen ” har bestilt nye indsatser, da lamperne ellers ikke giver det lys, man må forvente på en stamvej.” I bestyrelsens budgetforslag til 2020 er afsat i alt 60000 kr til “Udebelysning (strøm, reparation og pærer)” (i øvrigt ligesom i budgetforslaget sidste år for 2019). På stamvejen er der 8 gadelamper, der trænger til nye indsatser / pærer, dvs. bestyrelsen foreslår formodentlig blot afsat 20000 kr til udskiftning af lampe-indsatser.

Med venlig hilsen

Flemming Nielsen og Lene Sørensen, Nr. 49.


Referat fra Generalforsamlingen 2019 i Carportforeningen

Referat af ordinær generalforsamling i KILDEDALENS CARPORTFORENING – afholdt den 19. februar 2019.

Der var mødt 1 medlem frem.

Ad. a).

Til dirigent valgtes Per (42).

Per kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med reglerne.

Ad. b).

Formand Birger Christensen fremlagde beretningen.

De fleste carporte er blevet malet i 2018, der mangler stadig 2 rækker som skal malet i 2019.

Beretningen blev godkendt.

Ad. c).

Gitte Pedersen fremlagde det reviderede regnskab.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. d).

Budget for 2019 blev herefter fremlagt og drøftet, herunder bestyrelsens forslag om fastholdelse af årligt kontingent på kr. 600.

Budget for år 2019 samt fastholdelse af årligt kontingent på kr. 600 kr. blev vedtaget.

Ad. e).

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Ad. f).

Formand Birger Christensen var ikke på valg.

Ad. g).

Gitte Pedersen (95), og Per Axelsen (42) var på valg og blev genvalgt.

Marianne Hansen (78) blev genvalgt som suppleant.

Ad. h)

Revisor Martin Lund (50) var ikke på valg.

Revisorsuppleant Alice Smith (70) var på valgt og blev genvalgt.

Ad.i).

  Den nye bestyrelse har konstitueret sig således:

Formand: Birger Christensen (75) – 48 25 08 24

Kasserer: Gitte Pedersen (95) – 48 24 24 92

Sekretær: Per Axelsen (42) – 27 11 70 09

Supleant. Marianne Hansen (78)

 

PS: Bestyrelsen vil endnu en gang opfordre medlemmerne til at tilmelde sig Betalingsservice, da det vil lette administrationen for kasseren og spare foreningen for bankgebyrer.

Vi vil også minde om, at såfremt man mangler lys i sin carport, så udleveres nye pærer hos bestyrelse, således man kan skifte på egen hånd. Jeg har som ekstra service gået alle carporte igennem og skiftet defekte pærer, og vil også kigge tagrenderne igennem og rense disse her i foråret.

p.b.v.

Per Axelsen