Nyheder


Referat fra Generalforsamlingen 2019 i Carportforeningen

Referat af ordinær generalforsamling i KILDEDALENS CARPORTFORENING – afholdt den 19. februar 2019.

Der var mødt 1 medlem frem.

Ad. a).

Til dirigent valgtes Per (42).

Per kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med reglerne.

Ad. b).

Formand Birger Christensen fremlagde beretningen.

De fleste carporte er blevet malet i 2018, der mangler stadig 2 rækker som skal malet i 2019.

Beretningen blev godkendt.

Ad. c).

Gitte Pedersen fremlagde det reviderede regnskab.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. d).

Budget for 2019 blev herefter fremlagt og drøftet, herunder bestyrelsens forslag om fastholdelse af årligt kontingent på kr. 600.

Budget for år 2019 samt fastholdelse af årligt kontingent på kr. 600 kr. blev vedtaget.

Ad. e).

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Ad. f).

Formand Birger Christensen var ikke på valg.

Ad. g).

Gitte Pedersen (95), og Per Axelsen (42) var på valg og blev genvalgt.

Marianne Hansen (78) blev genvalgt som suppleant.

Ad. h)

Revisor Martin Lund (50) var ikke på valg.

Revisorsuppleant Alice Smith (70) var på valgt og blev genvalgt.

Ad.i).

  Den nye bestyrelse har konstitueret sig således:

Formand: Birger Christensen (75) – 48 25 08 24

Kasserer: Gitte Pedersen (95) – 48 24 24 92

Sekretær: Per Axelsen (42) – 27 11 70 09

Supleant. Marianne Hansen (78)

 

PS: Bestyrelsen vil endnu en gang opfordre medlemmerne til at tilmelde sig Betalingsservice, da det vil lette administrationen for kasseren og spare foreningen for bankgebyrer.

Vi vil også minde om, at såfremt man mangler lys i sin carport, så udleveres nye pærer hos bestyrelse, således man kan skifte på egen hånd. Jeg har som ekstra service gået alle carporte igennem og skiftet defekte pærer, og vil også kigge tagrenderne igennem og rense disse her i foråret.

p.b.v.

Per Axelsen


Forslag til generalforsamlingen 12 marts 2019 fra beboere i Kildedalen

Fra Morten Liborius Jensen :

Kan vi drøfte muligheden for at opstille laderstandere til EL-biler på parkeringspladsen. Ikke fordi at jeg for nuværende påtænker at købe en EL-bil, men mere at vi fremtidssikre vores alternativer til transportvalg og at vi som boligejere også gør os attraktive for kommende boliginteresserede der allerede har anskaffet en EL-bil.

 

Fra Tom Rahbek :

Da der efterhånden er husstande med 2, 3 og 4 biler (og trailere) som tager plads på parkeringspladsen, finder jeg det ganske rimeligt, at grundejere, der ikke har carport (som jo er opsat på fællesarealer uden kompensation til øvrige grundejere), får tildelt en parkeringsplads, så alle grundejer har samme rettigheder over vores fælles parkeringsarealer. Så må vi jo “slås” om resten.

Ved at det har været foreslået tidligere (og forkastet), men det må være en del af godt naboskab at have samme rettigheder over fælles finansierede arealer, så derfor foreslår jeg det igen.

Er der en omkostning ved at opsætte et lille nr.skilt, skal det naturligvis betales af den enkelte grundejer, da der kan være grundejere, som ikke har bil, og derfor ikke noget behov for parkering.

 

Fra Mette Jensen :

Der skiltes med “Knallertkørsel på stierne forbudt i tidsrummet 23-06” ved indkørslerne til stierne i Kildedalen.

Motivation:

Jeg vil virkelig gerne finde en model, hvor:

1) alle der holder avis, kan fortsætte med det uden Bladkompaniets larmende leveringen,

2) alle der har motorcykel, knallert med videre kan køre til deres fordør, hvis de ønsker det,

3) alle der hver nat omkring kl. 3 bliver vækket af det avisbud der kører rundt på stierne på knallert, kan få vores nattesøvn.

Jeg har talt med Bladkompaniet om hvilke muligheder de havde for at arrangere sig på andre måder. De har været imødekommende, uden at det dog har ændret på noget.

I samtalerne har det stået klart, at hvis der er “knallertkørsel forbudt” på stierne, så vil de være tvunget til at ændre leveringsmetode, så det f.eks. er et bud på cykel der kommer, eller at buddet må parkere på p-pladsen og så gå rundt og levere aviserne.

Derfor mit forslag om at skilte med knallertkørsel forbudt på stierne i en tidsbegrænset del af døgnet, så alle de oplistede hensyn kan forenes. Modelleringer af forslaget der gør det endnu skarpere er naturligvis velkomne.

Jeg stiller mig til rådighed for at løfte opgaven i tæt dialog med bestyrelsen, i det omfang den kræver ansøgning hos Hillerød Kommune og Politiet m.v.

 

 


Fejning af området

I forbindelse med fejning af henholdsvis carporte og p-plads bedes biler fjernes fra:

Carporte:
Torsdag d. 1. november i tidsrummet kl 8.00 – 15.00
(Biler som holder i carporte, hvor ejeren er hjemme i løbet af dagen, kan holde på ledige p-pladser i pågældende tidsrum.)

P-Pladser:
Torsdag d. 8. november i tidsrummet kl 8.00 – 15.00
(Når p-plads skal fejes kan biler, som er hjemme i løbet af dagen, spørge en carportejer om lov til at holde i carporten i pågældende tidsrum, da vi helst vil undgå parkering på græs arealet.)

 


Nyt fra FUKA omkring græsslåning og vandingsposer

Kildedalen har en aftale med gartner Allan Jørlund. Aftalen betyder, at der skal slåes græs  en gang om ugen i højsæson, d.v.s. når græsset er i vækst.

I starten af foråret er det vigtig ikke at slå græsset før det har en vis længde og det er vigtigt ikke at klippe det for kort.

For at have en sund græsplæne skal der være en vis vækst i det når det bliver slået.

I tørre perioder gælder det ligeledes at græsset ikke klippes for ofte og for kort, da det vil  blive brunt og tage længere tid om at blive grønt igen.

Gartneren holder øje med græsset og klipper det, så det passer i forhold til vores ønske om, at græsplænerne er sunde. Det betyder, at i denne meget tørre og varme periode opleves græsklipningen som mere uregelmæssig, men det altså ikke fordi gartneren ikke lever op til aftalen grundejerforeningen.

FUKA og gartneren er hele tiden i dialog om opgaverne og vi oplever, at gartneren er samvittighedsfuld og loyal overfor foreningen og gartneraftalen.

Der er sat vandingsposer op omkring de nye træer og gartneren holder dagligt øje med hvornår poserne skal fyldes, så vi får vandet når det er nødvendigt, men også så vi undgår at bruge for meget vand.


Forslag til generalforsamlingen 8. marts 2018

Bestyrelsen har modtaget følgende to forslag til generalforsamlingen:
Forslag 1, modtaget pr. brev 25. februar 2018 fra Ole, nr. 91
Kildedalens Grundejerforening
Vedr. Østskellet
Det er med glæde jeg ser man ikke helt har glemt beboerne i dette område der er budgetteret beskæring beskæring af hybenroserne det er da dejligt, der er bare det kedelige ved det at hærværket på fælesarealet står der ikke noget om hvad   der skal gøres ved, så jeg foreslår man sparer pengene til beskæringen og asfalterer hele området.
Jeg henvendte mig for ca. 3 år siden til gartneren om døde grene på et af få træer der er tilbage på området og fik at vide det ikke var med på budgettet det kan jeg heller ikke se denne gang.
For en ordens skyld vil lige gøre opmærksom jeg fjerner alt der ikke er hybenroser ca. 2 gange om året i området.
mvh
Ole nr. 91
____________________________________________________________________________________________________________________________
Forslag 2, modtaget pr. mail 27. februar 2018 fra Rob, nr. 93
Til bestyrelsen.
Ifm. det stigende antal el-biler de kommende år bliver det nødvendigt at tænke over hvordan vi kan etablere ladestik i carport og på p-pladsen.
Jeg vil foreslå at bestyrelsen nedsætter et udvalg der undersøger mulighederne og udarbejder en række forslag som lægges op til beslutning ved næste GF (2019).
Jeg deltager gerne i sådan et udvalg.
De bedste hilsner
Rob Wijkmans