Besked fra bestyrelsens formand Niels Linsaa vedrørende affaldstømining:

Jeg har lige talt med Hillerød Forsyning (23.12.2014), og de bestiller en ekstra kørsel på tirsdag.

IGEN er der en beboer, der ikke respekterer de afmærkede p-pladser, og derfor vil regningen for denne kørsel blive fordelt på de husstande, der ikke har fået afhentet affald i dag.

Jeg opfordrer i den grad til fælles selvjustits, således at dette ikke gentager sig.

Hvis en beboer finder ud af hvem, der holder “ulovligt” kan man muligvis pålægge den pågældende at betale denne ekstraudgift.

 

Senere på dagen (23.12.2014) er følgende besked kommet fra Hillerød forsyning vedr. tømning af affaldsbeholdere på Kildedalen 2-44 + 1-53.

Hej Niels.

Jeg har efter vores snak talt med Kasper Damsgaard, som oplyser at vi ikke kan påligne et ekstra gebyr på alle borgere på Kildedalen, som ikke har fået tømt.

Vi kan kun opkræve ekstra gebyr hos de borgere, som aktivt ringer ind for at bestille en ekstra tømning.

Alt efter hvor mange borgere fra Kildedalen, ringer ind vil vi vurdere om vi kan tilbyde en ekstra tømning tirsdag i uge 1. Vi vil tage den med dem enkeltvis i forhold til dem som kontakter os. Renovatøren ligger sedler på de adresser som ikke har fået tømt om årsag til den manglende tømning.

Venlig hilsen Renate de Fries, kundeservice Hillerød Forsyning.