• Er du medlem af Kildedalens Carportforening (ejer en carport i Kildedalen) er der mandag, den 5/2 2024 sendt indkaldelse ud til de enkelte medlemmer via mail. Har du ikke modtaget indkaldelsen, har vi sikkert ikke din rigtige e-mailadresse og så må du rigtig gerne sende den e-mailadresse, du ønsker at få indkaldelser/referater m.v. på til […]

  • Undertegnede foreslår at de grundejere, der er interesseret i opsætning og / eller drift af fællesladestandere til elbiler på grundejerforeningens område danner en separat forening hertil. Begrundelser:Selvom det er ganske udmærket at erstatte bensin- og diesel-biler med elbiler, så er opsætning og drift afladestandere ikke en naturlig del af grundejerforeningens aktiviteter, som hovedsagelig er drift […]

  • Mandag, d.27.02.2023 – kl. 20 I Kildedalen 95 Indkaldelse til GENERALFORSAMLING i. Kildedalens Carportforening 2023 Budgetforslag 2022 Årsegnskab Carportforeningen

  • Mandag den 6. september kl. 19.30 i Frederiksborgcentret Herunder referat af generalforsamling i Kildedalens Grundejerforening Anders Larsen (Kildedalen 79)                                                                  Christian Sabber Jensen (Kildedalen 63) Hillerød, den 6 september 2021                                                              Hillerød, den 6. september 2021 Dirigent                                                                                                     Formand a Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Anders Larsen (Kildedalen 79)     Godkendt. b Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne […]

  • Kildedalens Carportforening Bestyrelsen er: Birger Christensen (formand) nr. 75 – Gitte Pedersen (kasserer) nr. 95 – Kim Nielsen (sekretær) nr. 73 Referat af ordinær generalforsamling i KILDEDALENS CARPORTFORENING – afholdt den 26. februar 2020. Der var mødt 11 medlemmer frem. Ad. a). Til dirigent valgtes Per (42). Per kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i […]

  • På generalforsamlingen i marts blev det besluttet, at ejendomme uden carport skal have mulighed for at få én fast parkeringsplads. Brevene er d, 22. oktober blevet delt rundt til de husejere, som ikke har en fast carport. Skulle brevet været gået tabt eller havnet i en forkert postkasse, så udfyld kopien her. Kildedalen – Fast […]

  • Referat af ordinær generalforsamling i KILDEDALENS CARPORTFORENING – afholdt den 19. februar 2019. Der var mødt 1 medlem frem. Ad. a). Til dirigent valgtes Per (42). Per kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med reglerne. Ad. b). Formand Birger Christensen fremlagde beretningen. De fleste carporte er blevet malet i 2018, der mangler stadig 2 […]

  • Fra Morten Liborius Jensen : Kan vi drøfte muligheden for at opstille laderstandere til EL-biler på parkeringspladsen. Ikke fordi at jeg for nuværende påtænker at købe en EL-bil, men mere at vi fremtidssikre vores alternativer til transportvalg og at vi som boligejere også gør os attraktive for kommende boliginteresserede der allerede har anskaffet en EL-bil.   […]

  • I forbindelse med fejning af henholdsvis carporte og p-plads bedes biler fjernes fra: Carporte: Torsdag d. 1. november i tidsrummet kl 8.00 – 15.00 (Biler som holder i carporte, hvor ejeren er hjemme i løbet af dagen, kan holde på ledige p-pladser i pågældende tidsrum.) P-Pladser: Torsdag d. 8. november i tidsrummet kl 8.00 – […]

  • I næste uge, mandag til onsdag, rydder gartneren buskadser bag alle carporte på den store parkeringsplads, så det bliver muligt at male dem. I bedes fjerne campingvogne og biler som står bag carporte senest søndag d. 19/8. Hilsen FUKA