Ikke kategoriseret


Forslag til generalforsamlingen 12 marts 2019 fra beboere i Kildedalen

Fra Morten Liborius Jensen :

Kan vi drøfte muligheden for at opstille laderstandere til EL-biler på parkeringspladsen. Ikke fordi at jeg for nuværende påtænker at købe en EL-bil, men mere at vi fremtidssikre vores alternativer til transportvalg og at vi som boligejere også gør os attraktive for kommende boliginteresserede der allerede har anskaffet en EL-bil.

 

Fra Tom Rahbek :

Da der efterhånden er husstande med 2, 3 og 4 biler (og trailere) som tager plads på parkeringspladsen, finder jeg det ganske rimeligt, at grundejere, der ikke har carport (som jo er opsat på fællesarealer uden kompensation til øvrige grundejere), får tildelt en parkeringsplads, så alle grundejer har samme rettigheder over vores fælles parkeringsarealer. Så må vi jo “slås” om resten.

Ved at det har været foreslået tidligere (og forkastet), men det må være en del af godt naboskab at have samme rettigheder over fælles finansierede arealer, så derfor foreslår jeg det igen.

Er der en omkostning ved at opsætte et lille nr.skilt, skal det naturligvis betales af den enkelte grundejer, da der kan være grundejere, som ikke har bil, og derfor ikke noget behov for parkering.

 

Fra Mette Jensen :

Der skiltes med “Knallertkørsel på stierne forbudt i tidsrummet 23-06” ved indkørslerne til stierne i Kildedalen.

Motivation:

Jeg vil virkelig gerne finde en model, hvor:

1) alle der holder avis, kan fortsætte med det uden Bladkompaniets larmende leveringen,

2) alle der har motorcykel, knallert med videre kan køre til deres fordør, hvis de ønsker det,

3) alle der hver nat omkring kl. 3 bliver vækket af det avisbud der kører rundt på stierne på knallert, kan få vores nattesøvn.

Jeg har talt med Bladkompaniet om hvilke muligheder de havde for at arrangere sig på andre måder. De har været imødekommende, uden at det dog har ændret på noget.

I samtalerne har det stået klart, at hvis der er “knallertkørsel forbudt” på stierne, så vil de være tvunget til at ændre leveringsmetode, så det f.eks. er et bud på cykel der kommer, eller at buddet må parkere på p-pladsen og så gå rundt og levere aviserne.

Derfor mit forslag om at skilte med knallertkørsel forbudt på stierne i en tidsbegrænset del af døgnet, så alle de oplistede hensyn kan forenes. Modelleringer af forslaget der gør det endnu skarpere er naturligvis velkomne.

Jeg stiller mig til rådighed for at løfte opgaven i tæt dialog med bestyrelsen, i det omfang den kræver ansøgning hos Hillerød Kommune og Politiet m.v.

 

 


Fejning af området

I forbindelse med fejning af henholdsvis carporte og p-plads bedes biler fjernes fra:

Carporte:
Torsdag d. 1. november i tidsrummet kl 8.00 – 15.00
(Biler som holder i carporte, hvor ejeren er hjemme i løbet af dagen, kan holde på ledige p-pladser i pågældende tidsrum.)

P-Pladser:
Torsdag d. 8. november i tidsrummet kl 8.00 – 15.00
(Når p-plads skal fejes kan biler, som er hjemme i løbet af dagen, spørge en carportejer om lov til at holde i carporten i pågældende tidsrum, da vi helst vil undgå parkering på græs arealet.)

 


Nyt fra FUKA omkring græsslåning og vandingsposer

Kildedalen har en aftale med gartner Allan Jørlund. Aftalen betyder, at der skal slåes græs  en gang om ugen i højsæson, d.v.s. når græsset er i vækst.

I starten af foråret er det vigtig ikke at slå græsset før det har en vis længde og det er vigtigt ikke at klippe det for kort.

For at have en sund græsplæne skal der være en vis vækst i det når det bliver slået.

I tørre perioder gælder det ligeledes at græsset ikke klippes for ofte og for kort, da det vil  blive brunt og tage længere tid om at blive grønt igen.

Gartneren holder øje med græsset og klipper det, så det passer i forhold til vores ønske om, at græsplænerne er sunde. Det betyder, at i denne meget tørre og varme periode opleves græsklipningen som mere uregelmæssig, men det altså ikke fordi gartneren ikke lever op til aftalen grundejerforeningen.

FUKA og gartneren er hele tiden i dialog om opgaverne og vi oplever, at gartneren er samvittighedsfuld og loyal overfor foreningen og gartneraftalen.

Der er sat vandingsposer op omkring de nye træer og gartneren holder dagligt øje med hvornår poserne skal fyldes, så vi får vandet når det er nødvendigt, men også så vi undgår at bruge for meget vand.