Undertegnede foreslår at de grundejere, der er interesseret i opsætning og / eller drift af fælles
ladestandere til elbiler på grundejerforeningens område danner en separat forening hertil.


Begrundelser:
Selvom det er ganske udmærket at erstatte bensin- og diesel-biler med elbiler, så er opsætning og drift af
ladestandere ikke en naturlig del af grundejerforeningens aktiviteter, som hovedsagelig er drift og
vedligeholdelse af fællesarealer, veje, stier inkl. bl.a. belysning og snerydning, kabelnetværk, legepladser
m.v., som primært har været en del af grundejerforeningens aktiviteter fra starten af.
Situationen ligner til en vis grad dannelsen af den separate carportforening, der har eksisteret i en årrække.
Økonomien / omsætningen i forbindelse med opsætning og drift af ladestandere kan formodentlig ret
hurtigt komme op i samme størrelsesorden som den hidtidige drift af grundejerforeningen og bør adskilles
fuldstændigt fra grundejerforeningens økonomi og ansvar. Det ligger ikke indenfor grundejerforeningens
opgaver, kompetence og ansvarsområde at drive en elhandelsvirksomhed, hvor grundejerforeningen f.eks.
køber strøm af et elselskab og sælger det videre til nogle af grundejerne.

Med venlig hilsen


Flemming Nielsen, Nr. 49.