Bestyrelsen har modtaget følgende to forslag til generalforsamlingen:
Forslag 1, modtaget pr. brev 25. februar 2018 fra Ole, nr. 91
Kildedalens Grundejerforening
Vedr. Østskellet
Det er med glæde jeg ser man ikke helt har glemt beboerne i dette område der er budgetteret beskæring beskæring af hybenroserne det er da dejligt, der er bare det kedelige ved det at hærværket på fælesarealet står der ikke noget om hvad   der skal gøres ved, så jeg foreslår man sparer pengene til beskæringen og asfalterer hele området.
Jeg henvendte mig for ca. 3 år siden til gartneren om døde grene på et af få træer der er tilbage på området og fik at vide det ikke var med på budgettet det kan jeg heller ikke se denne gang.
For en ordens skyld vil lige gøre opmærksom jeg fjerner alt der ikke er hybenroser ca. 2 gange om året i området.
mvh
Ole nr. 91
____________________________________________________________________________________________________________________________
Forslag 2, modtaget pr. mail 27. februar 2018 fra Rob, nr. 93
Til bestyrelsen.
Ifm. det stigende antal el-biler de kommende år bliver det nødvendigt at tænke over hvordan vi kan etablere ladestik i carport og på p-pladsen.
Jeg vil foreslå at bestyrelsen nedsætter et udvalg der undersøger mulighederne og udarbejder en række forslag som lægges op til beslutning ved næste GF (2019).
Jeg deltager gerne i sådan et udvalg.
De bedste hilsner
Rob Wijkmans