Hillerød d. 27-02-2020.

Forslag til Generalforsamlingen i Kildedalens Grundejerforening marts 2020.

Selve forslaget i kort form: Undertegnede foreslår, at 30 af de omkring 45 gadelamper (dem på standere) i hele Kildedalen får nye indsatser / pærer og ikke blot dem langs stamvejen.

Begrundelse og baggrund: I Kildedalen har vi ca. 45 gadelamper. Gadelamper er dem på stander og er altså ikke de lamper, der sidder på skurene. Af de 45 gadelamper er der ca 30, der lyser meget svagt og trænger til udskiftning. Formanden har oplyst en pris på 2500 kr pr lampe der udskiftes, så baseret herpå bliver den samlede pris for 30 nye indsatser / pærer 75000 Kr.

Mange af gadelamperne har i over et år lyst alt for svagt og det går ud over færdsels-sikkerheden. Et bedre lys fra gadelamperne vil formodentlig også kunne have en vis præventiv virkning overfor indbrud m.v., bl.a. fordi man bedre kan se, hvem der færdes i området.

I bestyrelsens beretning for 2019 er om gadelamperne i Kildedalen nævnt, at bestyrelsen ” har bestilt nye indsatser, da lamperne ellers ikke giver det lys, man må forvente på en stamvej.” I bestyrelsens budgetforslag til 2020 er afsat i alt 60000 kr til “Udebelysning (strøm, reparation og pærer)” (i øvrigt ligesom i budgetforslaget sidste år for 2019). På stamvejen er der 8 gadelamper, der trænger til nye indsatser / pærer, dvs. bestyrelsen foreslår formodentlig blot afsat 20000 kr til udskiftning af lampe-indsatser.

Med venlig hilsen

Flemming Nielsen og Lene Sørensen, Nr. 49.