Gartneren kommer og fejer i Kildedalen onsdag den 6. september fra kl. 08.00


Dog fejes der IKKE i carporte. Disse fejes på et senere tidspunkt. Mere info. når dette udføres.

Alle parkerede biler, trailere m.m. bedes flyttet i dette tidsrum eller indtil de er færdige.

Ligesom sidst kan man parkere på græsplænen ved nr. 17.

midlertidig-p-plads-fejning

Hilsen

FUKA