FUKA har igangsat renovering af bedene langs stamvejen.

Gartneren påbegynder dette i uge 49 og forventer det vil tage en uges tid.

Alle rønnebærtræer fældes, busketter fjernes og genplantes andre steder i Kildedalen.

Der plantes 14 nye småbladet lindetræer. Langs basketbanen plantes bøgepur.

Hilsen

FUKA