Dette er ikke den formelle indkaldelse, men blot ment som en reminder og som en opfordring til, at eventuelle forslag kommer så hurtigt som muligt.