Kopi af kommunikation omkring gravearbejde i skel mellem Kildedalen og Solengen

 

 

” Hej Jesper Rubin
Jeg skriver til dig som formand for Solengen.
jeg er formand for Kildedalens grundejerforening.
Der er flere beboere der har klaget over det gravearbejde der foregår i vores skel. Der er flyttet sten og materiel ind på vores matrikel og her til aften har jeg konstateret at der også bliver læsset jord på vores græsplæne.
Vil du venligst sørge for at dette forhold bringes til ophør nu og at al fremtidig gravearbejde ikke foregår på  vores matrikel.

mvh

Niels Linsaa
Formand for Kildedalens Grundejerforening “

 

 

 

” Hej Finn.

Jeg har fået denne mail fra Formanden for nabogrundejerforeningen, vil du venligst sørge for at det bliver bragt i orden.

Med venlig hilsen

AB Solengen, Formand Jesper Rubin “

 

 

 

” Hej Niels 

Tak for en god og konstruktiv snak om renoveringsarbejdet hos AB Solengen.

Set i bakspejlet burde vi naturligvis have orienteret jer om det forestående arbejde, så I var forberedt på hvad der skulle ske og hvornår – det beklager jeg.

Som sagen står nu sørger entreprenøren for at holde alt grej og jordopmagasinering inde på Solengens matrikel, jfr. den mail, som jeg sendte til entreprenøren og som du fik kopi af tidligere i dag.

Som vi aftalte har entreprenøren dog brug for midlertidigt at anvende jeres areal op mod skellet udfor nr. 17 til at køre på, mens der graves op for nedlægning af den nye regnvands ledning, som selvfølgelig kommer til at ligge på Solengens side af skellet – dvs. alt gravearbejde og fremtidige ledninger vil ligge inde på Solengens matrikel – der er blot tale om en midlertidig kørevej inde på jeres jord. Efter endt arbejde vil arealet naturligvis blive retableret med et udseende, som før arbejdet blev påbegyndt.

Vi er glade for jeres positive tilgang til denne løsning, idet vi modsat fald ville være nødt til at lægge ledningen inde i haven i nr. 17 med alle de gener det ville afstedkomme for beboerne.

Arbejdet inkl. kørslen langs med hækken udfor Solengen nr. 15-17 pågår nu og entreprenøren forventer, at det er afsluttet om godt og vel 14 dage, såfremt vejret tillader det.

Såfremt der er spørgsmål eller brug for uddybende kommentarer, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Finn Mørck Nielsen “