Ekstra ordinær generalforsamling afholdes mandag den 4. december kl. 19.30

i Kantinen på Hillerødshomskolen,  Hillerødsholmsalle 2

 

Bestyrelsen har besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling om vores antenneanlæg. Formålet er at beslutte, om vi skal indgå en aftale med YouSee om opgradering af anlægget, så vi kan få bedre bredbånd i området.

Det nuværende anlæg blev ombygget af YouSee i 2016. Anlægget blev ændret, så vi fremover alle ville modtage TV-grundpakken og derefter individuelt havde mulighed for at tilkøbe TV-pakker og bredbånd.

Det er stadig Kildedalen der ejer anlægget og derfor er det også Kildedalens ansvar at opgradere anlægget. YouSee tilbyder dog i 2023 at gennemføre opgraderingen uden beregning, såfremt Kildedalen indgår en ny aftale med YouSee om levering af bredbånd.

Vi forventer af Chefkonsulent Claus Nielsen fra YouSee deltager og fortæller om indholdet af en ny aftale.

Den ekstraordinære generalforsamling handler kun om antenneanlægget og der kan ikke stilles andre forslag eller ændringsforslag til punktet.

 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent
2. Opgradering af antenneanlægget
YouSee tilbyder at opgradere anlægget med nye forstærkere m.m. Opgraderingen giver mulighed for, at der kan opnås større bredbåndshastigheder.
Opgraderingen koster 235.000 kr., som YouSee vil afholde, hvis grundejerforeningen indgår en ny aftale om levering af YouSee internet.
Aftalen træder i stedet for den nuværende, hvor vi er bundet til TV-grundpakken og derefter selv må indkøbe TV-pakker og bredbånd.
I den nye aftale, vil der som basisprodukt leveres bredbånd med 200/20 Mbit til alle medlemmerne. Prisen er 219 kr. pr. måned for hver husstand, svarende til en samlet årlig pris på 307.476 kr. for alle husstande og 2.628 kr. pr. år pr. husstand.
Det vil være muligt individuelt at tilkøbe større bredbåndshastigheder.
Med opgraderingen af anlægget vil der fortsat være mulighed for at få TV-signal og YouSee tilbyder forskellige TV-pakker foruden YouSee Play, der minder om Bland selv pakkerne.
Hvis foreningen tager imod tilbuddet, vil der være en leveringstid på op til et halvt år og derefter vil foreningen være bundet af aftalen i 4 år, hvorefter den kan opsiges med 1 års varsel, altså reelt en bindingsperiode på 5 år. Den nuværende aftale startede i 2016 og vi er derfor bundet af den til 2026, medmindre vi indgår den nye aftale.
Bestyrelsen anbefaler, at
  1. Generalforsamlingen beslutter at indgå i den nye aftale
Eventuelt. Der kan ikke under dette punkt sættes forslag til afstemning