Hermed indkaldes til generalforsamling.
Der kan både stilles nye forslag og ændringsforslag til de forslag der allerede er med i
dagsordenen. Sidstnævnte er især vigtigt, da der ikke kan stilles ændringsforslag på selve
generalforsamlingen.
Forslag behandles under pkt. e. Forslag skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før
generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen