Med henblik på at teste en mulig internet løsning,

vil der ikke være noget tv-signal

torsdag d. 29.1. 2015 kl. 12-15

Kontakt ikke You See for at melde fejl