Dansk Kabel TV har desværre besluttet at udsætte opstart af ombygning til medio februar.

Venlig hilsen
Antenneudvalget.