morgenrøde 2

 

 

Ideer og forslag til kommuneplantilægget for bydelen Favrholm Syd

 

Ulla fra Kildedalen, har været med til borgermøde, om den nye bydel Favrholm Syd.
I den forbindelse har hun skrevet følgende kommentar.
På mødet blev der sagt, at man påtænker en skole ud for Kildedalen i Salpetermosefingeren.
Sidste chance for ideer og forslag til planlægningsarbejdet skal sendes til Byplan d. 2/1-15.

 

  1. Med den nye bydel, pendler station og sygehus må det nødvendigvis generere en voldsom stigning i trafik på Overdrevsvejen. Desuden må det forventes at der er regelmæssig sirenekørsel med ambulancer. Jeg foreslår derfor at der etableres støjværn på Overdrevsvejen fra Stationsområdet og ned til Favrholm (Novo Nordisk) af hensyn til de nye bebyggelser ved Overdrevsvejen.

  2. Med de tiltagende skybrud, som ikke forventes at aftage i fremtiden, er det nødvendigt at sørge for ordentligt og fremtidssikret dræn på Favrholm Mark og ved det nye hospital. Med asfalteringen i store dele af området er det bydende nødvendigt at vandet kan ledes væk fra det i forvejen meget sumpede område.

  3. Jeg foreslår en større grøn kilde mellem servicebygning i Salpetermosefinger og husene i den sydøstlige del af Kildedalen og Solengen. Både af hensyn til vandnedsivning i forbindelse med skybrud i det meget lavtliggende område, og for at sikre en grøn kile mellem eksisterende byggeri beliggende ud til Favrholm Mark og nybyggeri fra Roskildevej til Salpetermosevej. På den nuværende oversigt i helhedsplanen bliver den smalle grønne kilde fra Roskildevej brudt ved Solengen.

  4. I helhedsplanen er der forslag om udbygning af Salpetermosevej til den planlagte Salpetermosefinger. Hvis der er tænkt på en skole i serviceenheden, skal Salpetermosevej udbygges helt fra Roskildevej. En skole genererer meget trafik, fordi mange børn, uanset afstand fra hjem til skole, bliver kørt i bil. Som det er på nuværende tidspunkt , har 2 biler svært ved at passere hinanden på Salpetermosevej fra Roskildevej til Kildedalen. Jeg forslår derfor, at når der alligevel skal bygges i Roskildevejfingeren, så dimensioneres vejen til at kunne klare belastningen til Salpetermosefingeren. Det vil bive væsentligt billigere end at udbygge Salpetermosevej fra Roskildevej.