Så er Dansk Kabel TV næste færdige med at rende på vores tage og i vores stuer. ?
Der mangler dog en enkelt husstand og et enkelt sted hvor kablet er defekt.
Når alle husstande er klar, melder Dansk Kabel TV færdig til YouSee og derefter vil vi hver især få tilsendt et brev fra YouSee, hvor vi kan vælge hvilken løsning vi hver især ønsker.
VIGTIGT! Da vi får foreningsbredbånd, skaI vi første melde os til efter vi modtager brevet fra YouSee, da det er billigere.

Jeg har rykket graveholdet for at få revet og sået græs der hvor de har gravet., så det kommer til at se pænt ud igen.

Venlig hilsen
Anders Nerild.