Vi har fået følgende besked omkring gravearbejdet på Grundejerforeningen Solengen langs skellet op til Kildedalens område.

 

I forbindelse med udskiftningen af Solengens regnvands ledning – som tilløber ”vandsøen”, og krydser den fælles anvendte gangsti, som grundejerforeningerne har til fælles fra skel linjen – er det nødvendigt at lukke sti passagen nogle dage.

Lukningen forventes at ske midt i næste uge (uge 37).

Når opgravningen påbegyndes, opsættes en bom på tværs af stien med seddel om, at stien er lukket.

Det forventes at arbejdet vil tage 3 dage.