Kommende torsdag tester vi igen

vores TV signal i Kildedalen

Med henblik på at teste en mulig internet løsning, er der planlagt afbrydelse

torsdag d. 19.2. 2015 kl. 9.00 – 13.00

Kontakt ikke You See for at melde fejl