Kildedalen har en aftale med gartner Allan Jørlund. Aftalen betyder, at der skal slåes græs  en gang om ugen i højsæson, d.v.s. når græsset er i vækst.

I starten af foråret er det vigtig ikke at slå græsset før det har en vis længde og det er vigtigt ikke at klippe det for kort.

For at have en sund græsplæne skal der være en vis vækst i det når det bliver slået.

I tørre perioder gælder det ligeledes at græsset ikke klippes for ofte og for kort, da det vil  blive brunt og tage længere tid om at blive grønt igen.

Gartneren holder øje med græsset og klipper det, så det passer i forhold til vores ønske om, at græsplænerne er sunde. Det betyder, at i denne meget tørre og varme periode opleves græsklipningen som mere uregelmæssig, men det altså ikke fordi gartneren ikke lever op til aftalen grundejerforeningen.

FUKA og gartneren er hele tiden i dialog om opgaverne og vi oplever, at gartneren er samvittighedsfuld og loyal overfor foreningen og gartneraftalen.

Der er sat vandingsposer op omkring de nye træer og gartneren holder dagligt øje med hvornår poserne skal fyldes, så vi får vandet når det er nødvendigt, men også så vi undgår at bruge for meget vand.