Vi har haft et lille opstartsmøde med Dansk Kabel TV og vi har bedt dem starte så hurtigt som muligt.

De håber på at starte i begyndelsen af december måned, hvis vejret tillader det. De regner med at det vil tage 6-8 uger.

Sidst i november kommer de teknikere der skal bygge anlægget om og gennemgår det med os.

 

Vi lægger flere nyheder på hjemmesiden når vi får flere oplysninger
Venlig Hilsen
Antenneudvalget.