Kære Alle,

 

Nedenfor er svar på henvendelse om manglende affaldsbeholder tømning i sidste uge nogle steder i Kildedalen

Vedhæftet er beskrivelse af ansvarsfordeling samt kort der beskriver hvor skraldebilen skal kunne holde hver tirsdag.

Skilte opsætning er i gang.

 

Hej Bjarke
 
Det er vores erfaring, at skraldefirmaet altid udviser en løsnings orienteret holdning, men i går oplevede firmaet at de flere gange blev jaget væk fra deres holdeplads, fordi nogle mente at skraldebilen holdt i vejen. Dette er årsagen til at ikke alle beholdere i Kildedalen kunne tømmes.
 
Vi bidrager gerne med vejledning, som kan være med til at forbedre jeres adgangsforhold for skraldemændene.
 
Som det fremgår af vores brev, der blev sendt den 11. november 2014 til grundejerne i Kildedalen, bliver hver beholder tømt hver 2. uge.
Tømmedagen er den samme som tidligere.
 
  • Beholderen til madaffald bliver tømt tirsdag i lige uger. Første tømning er i uge 48
 
  •  Beholderen til rest affald bliver tømt tirsdag ulige uger. Første tømning er i uge 49
 
Til orientering har vi modtaget følgende eksempler på afvigelser, som skraldefirmaet har registreret:

 

For smal adgangsvej
Brosten og græs. Ikke godkendt underlag
Restaffald i gl. Spand. Ikke tømt
Kant og perlesten. Ikke godkendt underlag
Beholdere ikke vendt korrekt.
Græs. Ikke godkendt underlag.
Mangler standplads til vogn. Mangler fliser til gennemgang.
Er blevet skældt ud for at holde der, der er udpeget som holdeplads for os. Borgere kan ikke køre forbi, når vi holder der.
Kan ikke tømmes pga. Manglende standplads til vogn. samt spærret af bil. gælder nr. 27 – 53
Ikke plads nok
Mursten på højkant. Ujævn belægning. Ikke godkendt

 

Med venlig hilsen
 
Kasper Damsgaard Thomsen
affaldsplanlægger

 

 

 

Kort over skraldebilens holdeplads:

Kildedalen

Ansvarsfordeling vedr. affaldshåndtering:

Affaldshåndtering