Læs referatet her:

REFERAT AF GENERALFORSAMLING  2014

På generalforsamlingen blev det besluttet at grundejerforeningen køber YouSee grundpakke.

Den enkelte husstand kan vælge de kanaler, man ønsker ud over.

For valg af kanaler se på www.yousee.dk