Ingen storskrald

Der er ikke nogen fælles opsamlingssted for strorskrald og haveaffald i Kildedalen

 

  • Den enkelte beboer, som ønsker afhentning af Hillerød Forsyning tilmelder selv, hvor storskrald skal hentes
    – gerne så tæt på egen bolig, som muligt.
  • Herefter sender man en mail til bestyrelsen og orienter om, hvor man har aftalt afhentning.
  • Vær opmærksom på Hillerød Forsynings regler for, hvad der må lægges ud til afhentning samt regler for sortering af affald.